Werkwijze

Als u wilt geven
De gever bepaalt waar zijn of haar geld heen gaat. Kies zelf uit de projecten. Taclla garandeert dat al het geld dat over wordt gemaakt ten goede komt aan het gekozen project. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen. De stichting Taclla is door de belastingdienst aangemerkt als goede doelen stichting. Dat betekent dat de giften aftrekbaar zijn van de belasting. Kijk op steunen voor ons bankrekeningnummer en instructies.

Nieuwe projecten
Misschien heeft u een project dat u onder onze aandacht wil brengen om te steunen. Dat kan. Neemt u contact op met ons. Als uw project voldoet aan onze uitgangspunten (zie missie) en door ons begeleid wil worden, zal dit in veel gevallen mogelijk zijn.