Over Taclla

Stichting Taclla ondersteunt kleinschalige initiatieven die de leefsituatie van kansarme mensen wereldwijd proberen te verbeteren.

We willen hierin een heldere en professionele tussenstap zijn tussen projecten die ondersteuning nodig hebben en daarover verantwoording afleggen, en giftgevers die willen bepalen waar hun geld terecht komt en zien wat ermee gebeurt.